Jak odzyskać wierzytelność?

[REKLAMA]

Nie wiesz, jak wyegzekwować wywiązanie się z długu przez twojego dłużnika? Samodzielne zarządzanie wierzytelnościami nie jest łatwe, ale zdarza się, że przynosi wystarczające rezultaty. W sytuacji, gdy samodzielne próby zawodzą, możesz poprosić o pomoc w odzyskaniu długu.

Przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz małe firmy często mają problem z wyegzekwowaniem płatności za przeterminowane faktury. W tej sytuacji mogą podjąć samodzielne zarządzanie wierzytelnościami albo skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Oto kilka faktów na temat tych rozwiązań.

Odzyskaj wierzytelność

Zarządzanie wierzytelnościami i windykacja należności może zakończyć się już w pierwszej fazie, czyli polubownie. Nierzadko zdarza się, że dłużnik płaci zaległą fakturę pod wpływem kontaktu z wierzycielem, wezwań do zapłaty, podejmowanych negocjacji i informowaniu o planach podjęcia kolejnych kroków – na przykład zamiarze sprzedania długu.

Taka polubowna forma windykacji ma bardzo ważną zaletę – może być prowadzona samodzielnie, wiąże się z niskimi kosztami i pozwala zachować poprawne relacje z dłużnikiem, a tym samym nie zamyka drogi do dalszej współpracy w przyszłości. Podczas samodzielnej próby odzyskania długu warto systematycznie i konsekwentnie podejmować działania, jak wysyłanie wezwań do zapłaty oraz prób kontaktu z dłużnikiem.

Co robić, gdy sprawa trafia do sądu?

W przeciwieństwie do windykacji polubownej, windykacja sądowo-egzekucyjna zakłada możliwość zwrócenia się do sądu i w efekcie do komornika o pomoc w odzyskaniu należności. Podczas tego rodzaju windykacji stosuje się już nie środki, które mają za zadanie zmotywować dłużnika do działania, ale środki które mają charakter prawny. Należy do nich pozew do sądu, a po uzyskaniu wyroku jeśli należności są nadal zaległe, skierowanie sprawy do kancelarii komorniczej. Komornik zajmuje majątek firmy i licytując go odzyskuje dług.

Co zamiast komornika?

Do zalet windykacji sądowej należy przerwanie biegu przedawnienia, jednak nie każdy przedsiębiorca chce sądzić się ze swoimi dłużnikami szczególnie, gdy chodzi o niewielkie kwoty. W sytuacji, gdy chodzi o kilkanaście lub więcej niezapłaconych należności od kilku dłużników, może uzbierać się większa suma, z windykacji której trudno jest zrezygnować. W takim wypadku jeśli przedsiębiorca nie chce zakładać kilku osobnych spraw sądowych, może zastosować inne metody zarządzania należnościami. Odkupowaniem długów i pomocą w odzyskaniu należności zajmują się różne kancelarie.

Dług można także wystawić na sprzedaż na przeznaczonej do tego giełdzie. Do zalet tego typu rozwiązań należy oszczędność czasu i duża skuteczność, a do wad – większe koszty. Sprzedaż długu albo oddanie go w ręce firmy bądź kancelarii może także wiązać się z ryzykiem utraty kontaktów biznesowych z dłużnikiem. Jeśli mimo problemów z odzyskaniem należności zależy ci na współpracy z firmą, która ma zaległe płatności, zanim sprzedasz taki dług zastosuj windykację polubowną.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *