Wypchana kieszeń - dostatnie życie Blog

0

Serie monet bulionowych, emitowane za Oceanem

Również tam trend produkcji kruszcu inwestycyjnego w tej właśnie postaci, jest dość mocno widoczny. Następne kilka akapitów poświęcimy więc tym właśnie seriom. Przynajmniej w teorii, wydawać by się mogło, że pierwszym krajem, który postawił na emisję monet bulionowych na terenie Ameryki Północnej, jest...

0

Monety lokacyjne, jakie emituje się w Europie

Tak jak w przypadku innych zakątków świata, produkcja tego typu inwestycyjnego kruszcu, odbywa się również w państwach Starego Kontynentu. Następne kilka akapitów poświęcimy więc najbardziej znanym europejskim seriom takich monet. Do tego grona bez żadnych wątpliwości zaliczyć można rodzimą edycję....

0

Zastosowanie muru oporowego przy budowie domu

W cza­sie budowy domu bar­dzo duże zna­cze­nie mają ele­menty zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzeni zewnętrz­nej, które powin­ni­śmy w spo­sób har­mo­nijny i prak­tyczny dosto­so­wać do jego bryły. Jed­nym z takich ele­men­tów jest mur opo­rowy, który jest bar­dzo popu­larny w budow­nic­twie indy­wi­du­al­nym. Przezna­cze­nie murów opo­rowych Głów­nymi...

0

Wakacje – czy to dobra pora na początek inwestycji?

W kontekście inwestowania w nieruchomości nie istnieją takie pojęcia jak lepszy i gorszy czas. Rynek ulega pewnym prawom sezonowości, ale wszystko zależy od tego, czy inwestor dostrzega szansę na zysk. Kiedy pojawia się okazja, trzeba ją wykorzystać. Czasem jest to szczęśliwe zrządzenie losu, ale doświadczeni...

0

Jakie firmy muszą wdrożyć kasy fiskalne online?

Ostatnio głośno wśród przedsiębiorców zrobiło się na temat kas fiskalnych online. Są grupy, które były zobligowane do wdrożenia tego rozwiązania już jakiś czas temu. Do tej grupy nalezą m.in.: prawnicy, lekarze, kosmetyczki, budowlańcy. Wdrożenie kas fiskalnych online dotyczyć ma również innych branż...

0

Jaka kasa fiskalna do sklepu internetowego?

Rynek e-commerce rośnie z roku na rok. Klienci doceniają komfort zakupów w sieci, a przedsiębiorcy możliwość szybkiego generowania wysokich dochodów. Ci drudzy mają jednak także pewne obowiązki wobec organu podatkowego związane z ewidencją dochodów. Z tego względu wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia...