Odszkodowanie po śmierci rodzica – od czego zależy kwota odszkodowania i czy każdemu przysługuje?

[REKLAMA]

Niezwykle trudno jest pożegnać rodziców. Ojciec i matka mają szczególne miejsce w sercu dziecka. Strata bliskiej osoby zawsze będzie bolesnym przeżyciem, ale pomimo żałoby warto pomyśleć także o sobie. Po śmierci rodzica przysługuje Ci odszkodowanie – może ono wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W tekście poniżej zawarliśmy wszystkie informacje związane z rekompensatą po śmierci matki lub ojca.

Na jakie odszkodowanie można liczyć w przypadku śmierci rodzica?

Wielu rodziców myśli o tym, aby pozostawić coś po sobie po śmierci. Nawet jeśli nie ma się większego majątku, to warto przynajmniej zadbać o odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Wówczas w przypadku zgonu matki lub ojca dziecko może otrzymać pieniądze – oszczędności, które ułatwią mu życie po stracie bliskich osób. Pamiętaj o tym, że zasiłek pogrzebowy nie jest przyznawany automatycznie. Musisz złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz udać się osobiście do placówki lub załatwić wszystko zdanie, czyli przez stronę internetową ZUS-u.

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł niezależnie od kosztów pogrzebu. Odszkodowanie po śmierci rodzica przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy miał on wykupioną polisę. Musiał także za życia spełnić wszystkie warunki do uzyskania świadczeń finansowych lub zasiłków. 

Jeśli chcesz ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, będą Ci potrzebne:

 • oryginalne rachunki, które potwierdzają koszty koszty poniesione w związku ze zorganizowaniem pogrzebu,
 • skrócony odpis aktu zgonu rodzica,
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym (np. akt urodzenia),
 • zaświadczenie, że rodzic był ubezpieczony (np. odcinek emerytury lub renty),

Zasiłek pogrzebowy to nie jedyne źródło pieniędzy, które możesz otrzymać po śmierci rodzica. O odprawę pośmiertną mogą starać się dzieci poniżej 25 roku życia, jeśli rodzic zmarł podczas pracy. Ponadto, świadczenie wymaga, aby dziecko nadal się uczyło. Wysokość odprawy pośmiertnej oblicza się na podstawie stażu pracy zmarłego. Dużą zaletą jest to, że nie ma konieczności odprowadzenia żadnego podatku.

Dziecko może także otrzymywać świadczenie z tytułu ubezpieczenia. Do wyboru jest jednorazowa wypłata lub renta. Wszystko zależy od tego, jaką konkretnie miał podpisaną polisę ubezpieczeniową zmarły rodzic, jaki był jej zakres.

Komu przysługują pieniądze po śmierci rodzica?

Podczas podpisywania umowy ubezpieczenia płatnik składek wymienia z imienia i nazwiska osobę, do której trafią pieniądze w przypadku jego śmierci. Oczywiście zdarza się też tak, że nie zostanie wyznaczona żadna upoważniona osoba. W takim przypadku pieniądze trafiają do uprawnionego do dziedziczenia. W pierwszej kolejności będzie to współmałżonek, następnie dziecko. Świadczenie może przysługiwać także rodzicom zmarłego i innym ustawowym spadkobiercom.

Niestety w niektórych sytuacjach nie uzyskasz pieniędzy po śmierci rodzica. O wyłączeniu odpowiedzialności w firmach ubezpieczeniowych można mówić w przypadku:

 • nieterminowego opłacania składek ubezpieczeniowych,
 • samoczynnego przyczynienia się od pogorszenia zdrowia w wyniku ignorowania zaleceń lekarskich,
 • przeprowadzenia zabiegu medycznego bez nadzoru lekarza,
 • popełnienia przestępstwa,
 • prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości,
 • popełnienia samobójstwa,
 • zażywania substancji psychoaktywnych lub odurzających,
 • uczestniczenia w działaniach wojennych i aktach terroru,
 • uprawiania sportów ekstremalnych,
 • zatajenia prawdy o rzeczywistym stanie zdrowia.

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć matki lub ojca?

Każdego interesuje to, ile otrzyma pieniędzy z polisy po śmierci ubezpieczonego rodzica. Nie można jednak stwierdzić tego jednoznacznie. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Na wysokość odszkodowania za śmierć rodzica wpływa szereg czynników. Duże znaczenie mają szczegóły zdarzenia, które przyczyniło się do śmierci. Istotna jest także suma ubezpieczenia ustalona przy podpisywaniu umowy oraz zakres świadczonej ochrony. Pod uwagę bierze się wysokość i częstotliwość opłacania składek przez zmarłego płatnika. Niektóre firmy ubezpieczeniowe gwarantują tylko 100% kwoty sumy ubezpieczenia, a inne aż 300%.

Co warto wiedzieć o odszkodowaniu za śmierć rodzica z polisy ubezpieczeniowej?

Warto wiedzieć, że odszkodowanie za śmierć rodzica nie jest opodatkowane, a jego wypłatę zazwyczaj realizuje się w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia firmy ubezpieczeniowej o zdarzeniu, czyli od złożenia stosownego wniosku. Im szybciej skompletujesz całą dokumentację, tym szybciej możesz załatwić wszystkie niezbędne formalności. Oczywiście niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą wydłużyć cały proces, jeśli przykładowo zaistnieje podejrzenie o wystąpieniu jakiegoś nadużycia lub próby wyłudzenia pieniędzy. 

Niestety zdarzają się przypadki, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za śmierć matki lub ojca. W takiej sytuacji należy odwołać się od decyzji. Wymaga to oczywiście złożenia reklamacji z jak najlepszym argumentowaniem, które dowiedzie Twojej racji. Bez tego niestety ubezpieczyciel nie zmieni swojej decyzji i ponownie odmówi wypłacenia świadczenia. Przemyśl konsultację z profesjonalistą z kancelarii odszkodowawczej.

Najłatwiej jest w przypadku osób, które widnieją w umowie podpisanej z ubezpieczycielem jako uposażone. Wszystko przebiega sprawnie, gdy dodatkowo zostanie odnotowane, jaką dokładnie kwotę ma otrzymać w razie śmierci płatnika składek.

Odszkodowanie za śmierć rodzica z OC sprawcy zdarzenia

Odszkodowanie za śmierć matki lub ojca wypłaca sprawca zdarzenia lub inny podmiot odpowiedzialny za wyrównanie strat. W praktyce może to być więc wypłata z:

 • OC sprawcy wypadku komunikacyjnego,
 • Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaranycjnego,
 • OC pracodawcy,
 • KRUS-u.

Wysokość odszkodowania za śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym może wynieść od kilkudziesięciu nawet do kilkuset tysięcy złotych, z pewnością warto więc o nie zawalczyć. Jeśli żałoba i szok nie pozwalają Ci na jego uzyskanie, możesz skorzystać z pomocy specjalisty. Na złożenie wniosku o odszkodowanie za śmierć masz aż 20 lat od wystąpienia tragicznego zdarzenia.

Odszkodowanie po śmierci rodzica i inne świadczenia

Odszkodowanie to nie jedyne świadczenie, jakie Ci przysługuje. Zadośćuczynienie jest dodatkowym roszczeniem które ma na celu złagodzenie emocjonalnych cierpień dzieci zmarłego. Chociaż zadośćuczynienie nie przywróci życia rodzicom, zrekompensuje Twoje negatywne przeżycia, pokryje zmiany w funkcjonowaniu rodziny i pomoże Ci uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną. Co więcej, wysokość zadośćuczynienia nie ma wpływu na wysokość odszkodowania.

Dochody utracone wraz ze śmiercią rodzica powinna pokryć renta rodzinna. Jeśli Twój ojciec lub matka pobierali emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, możesz starać się o takie świadczenie. Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości kwot wypłacanych rodzicowi za życia, a także liczby osób uprawnionych do uzyskania roszczenia.

Niezależnie od szczegółów sytuacji, w której obecnie jesteś, warto zwrócić się o pomoc do zaufanej kancelarii odszkodowawczej. Mecenasi dołożą wszelkich starań, aby zebrać całą niezbędną dokumentację, reprezentować Cię przed ubezpieczycielami lub sądem, a także stanowić dla Ciebie oparcie. Profesjonalista przeprowadzi Cię przez ten trudny proces i zawalczy o Twoje prawa.

Partnerem artykułu jest strona eloodszkodowania.pl

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *