Wady i zalety inwestowania w obligacje korporacyjne

[REKLAMA]

Obecna sytuacja na rynku wymusza nieustanne poszukiwanie nowych sposobów na bezpieczne i efektywne inwestowanie. Dziś lokaty zapewniają niewielki zysk, a ryzyko inwestowania w akcje jest na wysokim poziomie. Dlatego coraz więcej osób interesuje się obligacjami korporacyjnymi. Zanim jednak zdecydujesz się na wykup papierów dłużnych zobacz, jakie są wady i zalety inwestowania w obligacje korporacyjne.

Co to są obligacje korporacyjne? Jak zarabiać na papierach dłużnych przedsiębiorstw?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. Co to oznacza? Spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może podjąć próbę pozyskania kapitału z zewnątrz poprzez emisję obligacji. Jest to dokument, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (czyli inwestora) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń. Jak to wygląda w praktyce?

Inwestor wykupuje obligacje spółki, czyli wnosi swój kapitał. Po terminie wykupu przedsiębiorstwo musi zwrócić całą „pożyczoną” sumę oraz odsetki wynikające z oprocentowania. Odsetki mogą być również wypłacane w określonych odstępach czasu aż do terminu wykupu. I to właśnie na tym zarabia inwestor.

Jeśli chcesz poczytać więcej na temat tego, jak inwestować w obligacje, zajrzyj na bestcapital.pl/dla-inwestorow/obligacje-korporacyjne/. Tymczasem sprawdź, jakie są zalety i wady papierów dłużnych przedsiębiorstw.

Zalety inwestowania w obligacje korporacyjne

Obecnie za największą zaletę inwestowania w obligacje korporacyjne uważa się ich bezpieczeństwo oraz niskie ryzyko niepowodzenia. Z czego to wynika?

Możesz kupić obligacje od spółki o pewnej pozycji na rynku i stabilnej kondycji finansowej. Wtedy co prawda oprocentowanie będzie niższe, natomiast ryzyko znikome. Jest oczywiście możliwość wykupu papierów dłużnych od nowo powstałej spółki lub od przedsiębiorstwa, któremu od jakiegoś czasu się nie powodzi – wtedy spółka proponuje wyższe oprocentowanie, ale ryzyko jest też większe. Wybór tak naprawdę zależy od Ciebie. Pamiętaj też, że na rynku wtórnym Catalyst masz możliwość swobodnego handlu obligacjami, czyli możesz je sprzedać w korzystnym dla siebie momencie.

Choć potencjalny zysk z obligacji nie jest tak wysoki, jak w przypadku akcji, to jednak papiery dłużne mają przewagę nad lokatami. Stopy zwrotu mogą wynosić od 6% do 11%.

Istotnym argumentem jest również możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego – wielu doświadczonych inwestorów decyduje się na zakup obligacji właśnie z tego względu.

Dodatkowo, koszty inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw są bardzo niskie – najczęściej nie płaci się prowizji maklerskiej. I w przeciwieństwie do lokat, cały czas ma się dostęp do swoich pieniędzy, nie traci się też zysku wynikającego z oprocentowania, jeśli zdecydujesz się na sprzedaż obligacji przed terminem wykupu.

Wady papierów dłużnych przedsiębiorstw

Teoretycznie w obligacje korporacyjne można zainwestować dowolną kwotą – na Catalyst może być to nawet 100 zł. W praktyce jednak nie da się wypracować żadnego zysku przy tak małym kapitale. Średnia kwota inwestycji wynosi 10 000 zł. Niektórzy emitenci z góry ustalają też minimalny próg zainwestowanego kapitału.

Za wadę można również uznać to, że handel obligacjami odbywa się wyłącznie w czasie pracy giełdy, w dni powszednie.

Na koniec trzeba zaznaczyć, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wymaga posiadania przynajmniej podstawowej wiedzy, nawet jeśli korzystasz z pomocy doradców. Jednak mechanizmy inwestowania są tak proste i przejrzyste, że zdobycie niezbędnych informacji nie powinno stanowić problemu.

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. Inwestorek pisze:

    To chyba nie takie skomplikowane, jak wydało mi sie wczesniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *