Sytuacja na świecie a zmiany w pakietach ubezpieczeń turystycznych

[REKLAMA]

Zauważalne są już stopniowe rozluźnienia w restrykcjach dotyczących podróży. To dobra wiadomość, bo wakacje tuż za pasem. Z tego też powodu warto zainteresować się nie tylko potencjalnymi kierunkami przyszłych wojaży, ale i ubezpieczeniami podróżnymi. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, bo wspomniane produkty oferują coś więcej niż tylko zabezpieczenie od klasycznych wakacyjnych zagrożeń i wypadków. Do tego niniejszy produkt pozwala nie martwić się o koszty leczenia w przypadku zachorowania na koronawirusa. Ogólne warunki, jakie zapewnia ubezpieczenie turystyczne, pomimo pandemii nie uległy zmianie. Nie zaszkodzi jednak zapoznać się dodatkowymi kwestiami i zapisami w polisie. Do tego warto też przyjrzeć się, przed czym w bieżących okolicznościach, chroni nas wykupione ubezpieczenie.

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia turystycznego?

Nic nie zmieniło się w kontekście sprawdzania zakresu ubezpieczenia Warta travel i czego ono nie obejmuje (część ubezpieczycieli wyłącza ze swoich usług sytuacje związane ze stanem wyjątkowym i pandemią). Do tego warto też zainteresować się sumą ubezpieczenia kosztów leczenia w innych krajach i NNW (chodzi tu głównie o charakter pracy zarobkowej bądź uprawiania sportu). Z całą pewnością w kontekście suma ubezpieczenia kosztów leczenia musi być dostosowana do ej sytuacji, a więc i wyższa. W końcu ryzyko jest na innym pułapie. Przy tym trzeba też zwrócić swoją uwagę na wyłączenia powiązane z pandemią/epidemią. Jest to szalenie istotny punkt i może on oznaczać, że nasz ubezpieczyciel w danej sytuacji może nie pokryć naszego leczenia na COVID-19 czy też za koszty transportu. Występują też wyłączenia ubezpieczeniu kosztów w przypadku rezygnacji zaplanowanej z podróży. Warto też zwrócić uwagę na potencjalne zapisy mogące wyłączać odpowiedzialność ubezpieczyciela, jeśli na danym obszarze zostanie ogłoszony stan wyjątkowy. Może to być problematyczne z punktu widzenia turysty, gdyż takie zarządzenia mogą wchodzić w życie w niektórych krajach za sprawą pandemii.

Jeśli jednak wykupione przez nas ubezpieczenie turystyczne działa pomimo występujących na danym terenie stanów pandemii/epidemii albo też stanu wyjątkowego to wszelkie koszty pojawiające się w następstwie naszej choroby i potrzeby np. transportu z tego tytułu, to pokrywa je ubezpieczyciel. Wyjątkiem od tego rodzaju zdarzeń jest, chociażby test na koronawirusa.

Kupujemy ubezpieczenie

Każdy duży ubezpieczyciel typu Warta travel, w swojej ofercie dysponuje szeregiem opcji ubezpieczenia pokrywającego leczenie za granicą. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że kich zakres bywa odmienny w zależności od tego, gdzie są sprzedawane (biuro podróży, bank, porównywarka internetowa, pośrednik). Stąd też dobrą praktyką jest każdorazowa analiza zakresu OWU. Warto w takim przypadku również poprosić stronę sprzedającą ubezpieczenie, aby potwierdziła nam np. drogą mailową, że interesujący nas ubezpieczenia jest w pełni aktywny także w przypadku zachorowania na COVID-19.

Elastyczność rynku w nowe oferty pakietów ubezpieczeń

Aktualnie widać, że ruch turystyczny i lotniczy stopniowo jest przywracany w różnych lokalizacjach. Tym samym należy oczekiwać, że każdy ubezpieczyciel domyślnie będzie włączał do swoich usług również ryzyko zachorowania na COVID-19. Ma to sens, bo przecież jest to jedno z kluczowych zagrożeń czyhające na podróżnych. Zatem wyłączenie tego czynnika z ubezpieczeń turystycznych nie powinno mieć racji bytu. Warto jednak zastanowić się nad takimi kwestiami jak potencjalna kwarantanna czy bezobjawowy przebieg choroby i kto ponosić ma koszty z tego tytułu. Już widać doskonale, chociażby po lekturze strony https://ubezpieczenieturystyczne.online, że rynek ubezpieczeń reaguje na zaistniałą na świecie sytuację. Tym samym możemy spodziewać się, że ubezpieczyciele będą w coraz większym stopniu, oferowali nam ten produkt w coraz większym stopniu dostosowany do zagrożenia.

Nie tylko ubezpieczenie turystyczne

Wybierając się w podróż na terenie całej UE, warto dodatkowo mieć na uwadze również to aby wyrobić sobie kartę EKUZ, bo jest to gwarancja pokrycia pokrycie kosztów leczenia na zasadach obowiązujących w danym kraju. Jednak niniejsza karta nie pokrywa np. kosztów transportu.

Więcej przydatnych informacji można odszukać na stronie https://ubezpieczenieturystyczne.online/

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *