Przygotowujemy się do pierwszego kredytu – co warto wiedzieć

[REKLAMA]

Na początku każdy z nas powinien samodzielnie rozważyć, ile w stanie będzie spłacać, by jego rata miesięczna go nie przerosła. W dalszym kroku najlepiej poznać całą ofertę kredytową banków. Należy jednak nie przechodzić do etapu weryfikacji w BIK, gdyż zbyt częste sprawdzanie własnych możliwości kredytowych w bazie może niefortunnie doprowadzić do obniżenia naszego scoringu w BIK.

Dlaczego oprocentowanie nominalne nie jest najważniejsze?

Oprocentowanie nominalne jest wartością, która ukazuje jedynie oprocentowanie kapitału kredytu, nie jest to rzeczywisty koszt, który ponosi kredytobiorca podczas spłaty sumy kredytu. Rzeczywisty koszt uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty, takie jak prowizje czy ubezpieczenie, które żąda od nas bank co stanowi indywidualny wymóg każdego banku i często decyduje o atrakcyjności oferty.

Z czego składają się koszty kredytu?

Oczywiście mówiąc o kosztach kredytu musimy wspomnieć o odsetkach. Każdy bank podaje oprocentowanie roczne. Jak wspomniano wcześniej, do oprocentowania należy doliczyć koszty dodatkowe. Prowizja za wydanie kredytu naliczana jest po wypłaceniu kredytu i zazwyczaj dodana jest do pierwszej raty lub rozłożona na raty. Ubezpieczenie jest jednym z zabezpieczeń dla banku. Niekiedy takie ubezpieczenie jest konieczne, czasem stanowi ono podstawę do obniżenia oprocentowania lub prowizji.

bookkeeping-615384_960_720

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Zasadniczym dokumentem w każdym przypadku są dokumenty służące weryfikacji tożsamości, czyli wymaga się okazania ważnego dowodu osobistego, ale i również może to być zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę powinny one dostarczyć odpowiedni dokument zaświadczający o zatrudnieniu wraz z kwotą wynagrodzenia. W innym przypadku Emeryci i renciści – kopię dokumentu upoważniającego do otrzymania świadczenia wraz z odcinkiem ostatniego przelewu. Czasem banki honorują również dokumenty poświadczające pracę na umowę zlecenie czy o dzieło, ale nie jest to reguła. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, gdyż instytucje te, zawsze stanowią pierwsze do spłaty elementy w przypadku multi zadłużenia. Przedsiębiorca musi dostarczyć dokumenty potwierdzające wysokość przychodów. W przypadku gdy kredytobiorca zamierza zawrzeć umowę konsolidacji obecnych kredytów, musi okazać między innymi takie dokumenty: umowę kredytu lub wyciąg z rachunku (w odniesieniu do zadłużeń w kartach kredytowych). Dodatkowo należy przygotować też dokument potwierdzający spłatę ostatniej raty – może być to wyciąg z rachunku osobistego lub historia rachunku osobistego.

Kiedy możemy spodziewać się decyzji negatywnej

Bank stara ograniczyć swoje ryzyko, dlatego najczęstszym powodem odrzuceń wniosku jest nasza zła historia kredytowa, czyli brak regularnych spłat poprzednich kredytów. Osobowość kredytobiorcy jest czasem ważniejsza niż kalkulacja jego majątku czy dochodów, gdyż to ona ma największy wpływ na jego wiarygodność. Innym z ważniejszych powodów mogą być nasze niskie dochody, ponieważ istnieje poziom ryzyka, wobec którego Bank nie posunie się dalej i nie przyzna kredytu gdy nie przekroczymy minimalnego progu dochodowego.  Istnieje również reguła, wobec której nasz obecny stan zadłużenia nie powinien przekraczać połowy naszych dochodów, np. raty innych kredytów, karty kredytowe czy debetowe. Banki weryfikują również branże, w której uzyskujemy dochód, kalkulują ryzyko utraty pracy czy np. wypadków losowych. Źródło dochodów jest zatem w tym wypadku istotną zmienną. Pod uwagę brany jest również nasz wiek i status społeczny, taki jak rodzinę i dzieci.

Autorem artykułu jest Kredyt Expert – kredyty konsolidacyjne w Ostrołęce.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *