Po co przeprowadza się analizę finansową?

[REKLAMA]

Analiza finansowa danej firmy pozwala na kompleksową ocenę najważniejszych aspektów sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki niej możliwe jest podejmowanie trafnych decyzji finansowych. Wskaźnikowa analiza finansowa opiera się na danych finansowych ujętych w sprawozdaniach – bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Kiedy zdecydować się na analizę finansową?

Analiza finansowa może zostać przeprowadzona dla firmy w zakresie następujących obszarów: płynności finansowej, zadłużenia oraz obsługi długu, sprawności działania – efektywności zarządzania majątkiem, rentowności – kapitału własnego, majątku, sprzedaży oraz do oceny ogólnej sytuacji majątkowo-kapitałowej. Można wyodrębnić analizę retrospektywną, która odnosi się do stanu i wyników działalności finansowej firmy w przeszłości. Drugim rodzajem jest analiza prospektywna, dzięki której możliwe jest planowanie przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, uwzględniając dane bieżące i historyczne. 

Dzięki analizie wskaźnikowej kierownictwo firmy otrzymuje szereg istotnych informacji, dzięki którym łatwiej będzie podejmować dalsze działania. Co więcej, przedsiębiorstwo otrzymuje punkt odniesienia do weryfikacji zbieżności planów ze stopniem ich zrealizowania. Regularne wykonywanie analizy finansowej pozwoli na monitorowanie sytuacji firmy i porównywanie wyników. Analiza finansowa firmy umożliwia wskazanie jej słabych stron, które wymagają niezwłocznej poprawy. Może to uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością. Analiza finansowa ułatwia prognozowanie, ale głównie pozwala na stworzenie odpowiedniej strategii rozwoju, która będzie uwzględniać ryzyko. 

Analiza finansowa a podejmowanie decyzji firmowych

Dzięki analizie wskaźnikowej możliwe jest także łatwiejsze podejmowanie decyzji o charakterze zewnętrznym. Co to oznacza w praktyce? Analiza wskaźnikowa umożliwia dokonywanie porównawczej oceny różnych przedsiębiorstw, co z kolei przekłada się na trafniejsze decyzje dotyczące wyboru partnerów i kontrahentów. Można rónwież ocenić kondycję finansową dłużników w kredycie kupieckim, powołując się na wartości wskaźników. Analiza ta ma zastosowanie w bieżącej i przyszłej współpracy biznesowej. 

Bardzo ważne jest także to, iż każde badanie będzie zależne od celu oraz dalszego wykorzystania wyników. Wskaźniki finansowe są zdefiniowane na etapie wstępnym przez podmiot, który będzie prowadził analizę. Dzięki temu można skupić się na poszczególnych aspektach oceny kondycji finansowej firmy, np. płynności czy rentowności. Dla pożyczkodawców najważniejsze będą wartości wskaźników zadłużenia i zdolności do obsługi długu, a także wskaźniki płynności finansowej. Z kolei akcjonariusze, czyli właściciele, chcą wiedzieć, jak prezentują się wyniki z zakresu sprawności działania i rentowności firmy. Jeśli decydujemy się na przeprowadzenie analizy finansowej (wskaźnikowej), musimy uwzględnić cel takiego badania. Dzięki temu analiza będzie jak najbardziej trafna.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. kusy6 pisze:

    Analiza finansowa to podstawa dla ewentualnego inwestora. Zawsze trzeba mieć rozeznanie w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *