Kredyt na dom – jakie wymagania należy spełniać?

[REKLAMA]

Każdy z nas marzy o własnych czterech kątach. Bez względu na to, czy zależy nam na zakupie mieszkania, a może wybudowaniu domu, wielu decyduje się na złożenie wniosku o kredyt. Nie ulega wątpliwości, że samodzielne sfinansowanie tak dużego przedsięwzięcia to wyzwanie. Jednak nie tak łatwe okazuje się również otrzymanie wsparcia finansowego na ten cel. Jakie wymagania stawiają kredytodawcy?

Kredyt hipoteczny coraz popularniejszy

Według danych udostępnionych w raporcie Kredyt Trendy za rok 2018, coraz więcej osób decyduje się na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Liczba ta sięga już 3868 tys. kredytobiorców. Najwięcej takich zobowiązań na jednego mieszkańca przypada w aglomeracji warszawskiej, wrocławskiej, poznańskiej oraz trójmiejskiej. Jeżeli spojrzymy na aktywność kredytów mieszkaniowych poza głównymi zespołami miast, zauważymy, że jest ona nawet trzykrotnie niższa. Powodem takiej sytuacji mogą być wyższe zarobki w dużych miejscowościach, a także mniejsze szansę na stałe zatrudnienia na wsiach czy niewielkich miasteczkach. Tym oto sposobem poznaliśmy już namiastkę wymagań, które musi spełniać osoba wnioskująca o kredyt hipoteczny. Jednak to nie wszystko! Przejdź teraz do szczegółowej analizy kryteriów.

Słowo klucz: Zdolność kredytowa

Odpowiedzialne pożyczanie ma na celu zmniejszenie ryzyka pojawienia się problemów ze spłatą. Jedną z jego głównych zasad jest udzielanie kredytów oraz pożyczek wyłącznie osobom, wobec których mamy pewność, że będą one w stanie wywiązać się z obowiązku spłaty. Natomiast narzędziem, które ma na celu wyłonić odpowiednich kandydatów, jest system oceny zdolności kredytowej. Określa ona, kto tak naprawdę dostanie kredyt. Zdarza się, że na odpowiedź banku trzeba poczekać nawet miesiąc, ponieważ cały proces został podzielony na dwa etapy, a w razie wątpliwości kredytodawca dodatkowo weryfikuje dostarczone przez nas informacje. Jak to wygląda?

Ile muszę zarabiać, aby otrzymać kredyt na dom?

Powyższe pytanie pojawia się wśród wielu potencjalnych kredytobiorców, ponieważ istnieje przeświadczenie, że to wysokość dochodów ma największy wpływ na decyzję banku. Oczywiście jest to istotna informacja, jednak na ostateczny wynik weryfikacji klienta wpływa również wiele innych czynników. Zacznijmy od analizy ilościowej, dzięki której bank może poznać obecną sytuację finansową klienta. Jedną z jej składowych jest wysokość wynagrodzenia. Od tego parametru zależy, jaką kwotę wsparcia finansowego otrzyma dana osoba. Z informacji dostarczanych przez ING Bank Śląski wynika, że jeżeli liczymy na wysoki kredyt, warto złożyć wniosek z drugą osobą.

Dlaczego? Osoba samotna zarabiająca więcej otrzyma niższą kwotę, niż małżeństwo utrzymujące się z dwóch najniższych krajowych. Drugi kredytobiorca jest zabezpieczeniem, że w razie utraty pracy przez jednego z klientów kredyt nadal będzie spłacany. W skład analizy ilościowej wchodzą również miesięczne wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, takie jak: czynsz, rachunki za prąd czy gaz. Istotnym parametrem są również aktywne produkty finansowe, które zobowiązaliśmy się spłacać wobec innych instytucji. Oznacza to konieczność dostarczenia informacji między innymi o: wysokości zadłużenia obecnego na kartach kredytowych lub poręczeniach kredytów (status żyranta).

Czy umowa o pracę jest konieczna?

Odpowiedzi na to pytanie powinniśmy szukać przede wszystkim w informacji o warunkach przyznawania kredytu na stronie internetowej wybranego banku. Każdy kredytodawca ma prawo ustalić indywidualnie kryteria, a następnie je egzekwować. Jednak nie ulega wątpliwości, że w najlepszej sytuacji znajdują się osoby posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony. Dzięki temu kredytodawca zmniejsza ryzyko wystąpienia utraty płynności finansowej przez klienta, a tym samym zaprzestania spłaty zobowiązania. Zdarza się, że banki umożliwiają otrzymanie kredytu na okres, przez jaki obowiązuje nasza umowa, przykładowo na cztery lata.

Jednak należy podkreślić, że brak umowy o pracę nie wyklucza otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej. Najważniejsze jest to, aby otrzymywać wynagrodzenie z legalnego źródła oraz posiadać formę zatrudnienia akceptowaną przez daną instytucję. Wiele zależy również od tego, na jaki cel klient chce przeznaczyć kredyt. Spójrzmy na przykład.

Cel: Budowa domu i zakup działki

Plan klient to zakup działki budowlanej nieobciążonej hipoteką oraz budowa domu. Wniosek zostaje składany przez jedną osobę w związku małżeńskim. Osoba ta nie posiada własnej firmy, a jej jedynym źródłem utrzymania jest umowa zlecenie. Pierwsza informacja, którą otrzymujemy w trakcie symulacji kredytu hipotecznego, to powiadomienie o możliwości złożenia wniosku wraz z małżonkiem. Następnie musimy dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz potwierdzenie wpływów wynagrodzenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub roczna deklaracja podatkowa.

Dodatkowo na liście wymaganych dokumentów znajdują się również te dotyczące celu, na jaki przeznaczymy otrzymane pieniądze.

Jakie dokumenty będą nam potrzebne?

Jeżeli klient składa wniosek o kredyt na budowę domu oraz zakup działki, lista dokumentów, które musi posiadać jest długa. Będzie to przede wszystkim umowa przedwstępna lub oświadczenie od zbywcy. Nie można zapominać również o numerze księgi wieczystej nieruchomości, która w przyszłości będzie zabezpieczeniem kredytu. Pamiętajmy również o wypisie oraz wyrysie z rejestru gruntów. Dodatkowo konieczne jest zaświadczenie o przeznaczeniu działki i ostateczne pozwolenie na budowę. Ostatni dokument dotyczący ziemi, na której ma powstać dom, to potwierdzenie z odpowiedniego starostwa powiatowego o nieobjęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub innej decyzji z zakresu gospodarki leśnej.

Natomiast dokumenty dotyczące wyłącznie domu to oczywiście nie tylko wspomniane już pozwolenie na budowę, ale również oświadczenie dotyczące planowanego kosztu, dziennik budowy, dokumentacja projektowa budynku oraz umowa o wykonanie robót budowlanych.

Drugi etap oceny zdolności kredytowej

Jak widzieliśmy na powyższej symulacji, kredytodawca pyta również o nasz status cywilny. Jest to jeden z elementów oceny zdolności kredytowej, który pozwala bankom określić skłonność do spłaty zobowiązania. Wśród nich znajdują się także: wiek, liczba osób na utrzymaniu, wykształcenie, staż pracy, zawód czy stanowisko.

Na koniec warto wspomnieć o jednym z najważniejszych elementów, a mianowicie historii kredytowej. Jeżeli klient korzystał już z kredytu czy pożyczki, informacje na ten temat znajdują się w bazach BIK oraz BIG. Należy dbać o swoją aktywność, a także pilnować terminów, ponieważ negatywny wpis może zdyskwalifikować wnioskodawcę na drodze do otrzymania kredytu.

Artykuł przygotowany przez ekspertów https://pozyczkowy-portal.pl/.

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. KK pisze:

    Życiowa decyzja. Na szczęście mamy tu wszystko wyjaśnione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *