Jakich pozwoleń potrzebujesz do postawienia hali namiotowej

[REKLAMA]

Pomimo, że konstrukcje uznawane przez prawo jako tymczasowe nie są obciążone koniecznością posiadania pozwolenia na budowę, to zawsze jesteśmy zobligowani do przekazania owej informacji odpowiedniemu organowi. Zwykle takie powiadomienie zgłaszamy w Starostwach Powiatowych, a jeśli mowa o większym mieście to udajemy się do Urzędu Miasta i jego Wydziału Architektury i Budownictwa.

Czy hala namiotowa jest obiektem tymczasowym

Obiekty budowlane wyszczególnione są przez prawo budowlane m.in. ze względu na długość użytkowania. Według tych ustaleń każda konstrukcja budowana na okres nie dłuższy niż 180 dni spełnia rolę obiektu tymczasowego – zaliczane do tej kategorii są również hale namiotowe. Po upływie określonego czasu i spełnieniu przypisanej funkcji obiekt powinien być rozebrany i usunięty z terenu, do którego przynależał. Często spotykaną praktyką jest przesuwanie hali o niewielkie odległości po upłynięciu wyznaczonego czasu, ale nie jest to działanie legalne, gdyż prawo przypisuje obiekt na określony czas tylko do jednej działki. Należy jednak pamiętać, że hale namioty mogą być także eksploatowane całorocznie, czyli przez okres dłuższy niż wspomniane 180 dni. Taka forma gospodarowania wymaga jednak uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Hale bez pozwolenia na budowę – jak zgłosić

Wiemy, że konstrukcje namiotowe nie potrzebują zgody urzędniczej na ich postawienie w trybie tymczasowym, ale warto zgłosić chęć takiej działalności. Niezależnie od tego, czy załatwiamy tę sprawę w Starostwie Powiatowym, czy w odpowiednim wydziale Urzędu Miasta – jesteśmy zobowiązani do wypełnienia formularza noszącego nazwę „Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Na zgłoszenie sprzeciwu przez dany urząd czekamy nie dłużej niż 30 dni. Jeżeli nie doczekamy się odzewu to po upływie wyznaczonego terminu uznajemy, że milczenie oznacza zgodę, czyli że urzędnik nie zgłosił żadnych przeciwwskazań. W tym wypadku nasza hala namiotowa nie musi być poparta projektem budowlanym podpisanym przez osobę upoważnioną, ale konieczne może być przedstawienie lokalizacji obiektu na mapie – szczególnie jeśli jest mowa o terenach publicznych.

Użytkowanie hali namiotowej przez cały rok – jakie warunki

Jak wspomniano wcześniej – namiotowe konstrukcje, jako obiekty tymczasowe, po spełnieniu pewnych warunków moga być użytkowane nawet wieloletnio. Przedtem jednak, zgromadziwszy plik wymaganych dokumentów, musimy zgłosić taki zamiar do odpowiedniego organu urzędniczego. Niezależnie od sposobu przytwierdzenia hali do podłoża będzie ona wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, i to jeszcze przed rozpoczeciem prac inwestycyjnych.

Jeśli w Twojej intencji leży postawienie hali namiotowej, zgłoś się do http://www.ekodynamic.com.pl/

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. kusy6 pisze:

    Hala namiotowa to dobre rozwiązanie. Chcesz postawić – zgłaszasz w SP, oczekujesz na zgodę i po jej uzyskaniu bubujesz. Bez fundamentów, wielkich kosztów. Gdy stanie się niepotrzebna – szybki demontaż i nie ma śladu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *