Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

[REKLAMA]

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje możliwość korzystania pomocy lekarskiej finansowanej ze środków publicznych. Dla większości osób to najważniejsze ubezpieczenie. Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego? Kogo i kiedy możesz zgłosić?

W przypadku umowy o pracę sprawa jest prosta – twój pracodawca odprowadza za ciebie składki zdrowotne do ZUS-u, masz zatem prawo korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych. Jako zleceniobiorca również możesz być ubezpieczony – taka sytuacja ma miejsc, gdy podpisałeś umowę zlecenie.

Co z osobami, które nie pracują, np. twoimi dziećmi lub małżonkiem? Jeżeli chcesz zapewnić najbliższym bezpieczeństwo, powinieneś wiedzieć, że możesz ich zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Skoro pracujesz, a twój pracodawca lub zleceniodawca odprowadza za ciebie składkę zdrowotną do ZUS-u, to masz takie prawo. Sprawdź, jak i kiedy możesz z niego skorzystać.

Członek rodziny, czyli kto?

Osoba ubezpieczona może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wyłącznie członków swojej rodziny. O kim mowa? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zajrzeć do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 5 pkt 3 tej ustawy za członków rodziny uznaje się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej  prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Najczęściej osoby ubezpieczone zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci i małżonka.

Young hipster father in glasses, mother holding cute baby in summer cornfield

Young hipster father in glasses, mother holding cute baby in summer cornfield

Kogo nie można zgłosić do ubezpieczenie zdrowotnego?

Być może twój małżonek nie pracuje, ale zarejestrował się w urzędzie pracy, nabywając tym samym status osoby bezrobotnej. W takiej nie będziesz mógł go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż faktycznie ma on do niego prawo jako osoba pozostająca w rejestrze osób bezrobotnych. Do ubezpieczenia zdrowotnego nie można również zgłaszać osób, które – zgodnie z wymienioną ustawą – nie są uznane za członków rodziny. Przykładem będzie np. konkubent (konkubina) lub narzeczony (narzeczona) – wyjaśnia specjalista portalu praca-katowice.info.

7 dni na dopełnienie formalności

Aby zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia, warto pamiętać o kwestiach formalnych. Zasadniczo na dopełnienie obowiązku (tak, zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny nie jest dobrowolne, ale obowiązkowe), mamy 7 dni od zaistnienia okoliczności, które są podstawową do wykonania takiej czynności. Tyle samo dni jest na poinformowanie ZUS-u o ewentualnych zmianach. Jeżeli np. twój małżonek podejmie pracę zawodową, to również będziesz zobowiązany przekazać stosowne informacje do ZUS-u.

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia należy dokonać pisemnie, składając odpowiedni formularz. W tym przypadku jest to formularz ZUS ZCNA („Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”), który można pobrać ze strony internetowej ZUS.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *