Jak zaoszczędzić przy rozliczeniu PIT?

[REKLAMA]

Sezon rozliczania podatku w pełni. Wypełniając zeznanie podatkowe warto pamiętać o przysługujących ulgach, dzięki którym możliwe jest otrzymanie zwrotu podatku. Przeczytajcie kto i ile może zaoszczędzić, dzięki ulgom podatkowym.

Najczęściej wykorzystywanym formularzem jest PIT-37, który składają osoby, które w poprzednim roku podatkowym nie prowadziły działalności gospodarczej, a uzyskiwały dochód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, renty czy emerytury. Osoby dokonujące rozliczenia mogą skorzystać z kilku ulg.

Ulga prorodzinna inaczej zwana jest ulgą na dzieci. Jej wysokość uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. Przysługuje osobom wychowującym (posiadającym władzę rodzicielską):

  • dzieci małoletnie,
  • dzieci do ukończenia 25. roku życia, o ile się uczą lub studiują, a ich dochód nie przekroczył 3089 zł w poprzednim roku podatkowym (nie licząc renty),
  • dzieci otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na wiek.

Ulga prorodzinna przysługuje obojgu małżonkom. W przypadku jednego i dwóch  dzieci wynosi maksymalnie 1112,04 zł w skali roku na jedno dziecko. Na trzecie dziecko przysługuje 2000,4 zł, a na czwarte i każde kolejne 2700 zł rocznie.

pieniadze-kalkulator

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od dochodu kwoty wydanej na cele rehabilitacyjne oraz te związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi tej mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz te, na których utrzymaniu w poprzednim roku podatkowym pozostawały osoby niepełnosprawne. Od podatku można odliczyć określone w ustawie wydatki nielimitowane oraz limitowane. W przypadku wydatków limitowanych każdorazowa maksymalna kwota odliczenia to 2280 zł. Odliczyć można również wydatki na leki. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości, która stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Ulga za darowizny dotyczy m.in. osób, które honorowo oddają krew. W teorii pozwala ona na maksymalne odliczenie 3601 zł w przypadku mężczyzn oraz 3484 zł dla kobiet. Jednak jej wysokość nie może przekraczać 6% dochodu.

Ulga za internet jest dość specyficznym rodzajem ulgi. Przysługuje tylko w rozliczeniach w dwóch następujących po sobie latach. pod warunkiem, że podatnik już wcześniej z niej nie korzystał. Kwota odliczenia jest przy tym limitowana  i wynosi maksymalnie 760 zł na osobę.

Ulga za dojazd do pracy przysługuje podatnikom, których miejsce pracy znajduje się poza miejscowością zamieszkania. Takie koszty są kwalifikowane bowiem jako koszty uzyskania przychodu. Nie jest to możliwe w sytuacji, gdy pracodawca zapewnia pracownikowi transport do miejsca pracy lub go finansuje. Za dojazd do pracy można odliczyć różnicę między kosztem poniesionym przez pracownika a zryczałtowanym kosztem dojazdu do pracy. Jest to maksymalnie 1668,72 zł rocznie.

Warto przy tym pamiętać, że rozliczyć można się zawsze z małżonkiem lub dzieckiem (dotyczy to samotnych rodziców). Może to przynieść korzyści finansowe np. przy znacznej dysproporcji dochodów małżonków.

Więcej informacji o przysługujących ulgach znajdziecie na stronie rozliczeniepit.pl/ulgi-i-odliczenia/. Znajduje się tam również bezpłatny program do rozliczania PIT, który ułatwi prawidłowe wypełnienie formularza i umożliwi wysłanie go przez internet do urzędu skarbowego. Po wysłaniu wystarczy tylko poczekać na zwrot podatku i cieszyć się z dodatkowej gotówki.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *