Jak wypełnić wniosek o kredyt rolniczy?

[REKLAMA]

Każdy rolnik, który ubiega się w banku o przyznanie kredyty musi przejść procedurę sprawdzania zdolności kredytowej. Zanim bank zdecyduje się udzielić kredytu, musi sprawdzić, czy osoba wnioskująca o jego przyznanie będzie w stanie spłacić nie tylko pożyczoną przez bank kwotę, ale także odsetki. Jedną z najważniejszych czynności, która czeka potencjalnego kredytobiorcę jest wypełnienie wniosku o kredyt.

Jak wypełnić wniosek o kredyt rolniczy?

Wniosek kredytowy to dość szczegółowy dokument. Należy go wypełnić niezależnie od tego, o jaki kredyt wnioskujemy. Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać przy wypełnieniu wniosku o kredyt rolniczy jest podanie tylko i wyłącznie prawdziwych informacji. Za złożenie wniosku, w którym podane są nieprawdziwe informacje grozi odpowiedzialność karna. Do tego w sytuacji, gdy bank udzieli kredytu, a następnie dowie się, że dane wpisane we wniosku są nieprawdziwe, może natychmiast wypowiedzieć umowę kredytową i zażądać natychmiastowej spłaty kredytu. Może też zawiadomić właściwe organa o próbie wyłudzenia pieniędzy.

Dodatkowe dokumenty

Zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorca ocenia jest nie tylko na podstawie informacji podanych we wniosku kredytowym (we wniosku znajdują się między innymi pytania o stan cywilny i liczbę członków rodziny, posiadane już zobowiązania finansowe i majątek), ale także na podstawie zaświadczenia o osiąganych dochodach. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest rolnik do wniosku kredytowego koniecznie należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych oraz o niezaleganiu z lokalnymi podatkami. W niektórych bankach dopuszczalne jest dołączenie nakazu płatniczego. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości w opłacaniu składek. Niektóre banki honorują także zaświadczenia wydane przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznaniu dopłat bezpośrednich. Wymaganych przez bank dokumentów może być znacznie więcej. Wszystko bowiem zależy od tego, o jaki kredyt rolnik składa wniosek. W przypadku składanie wniosku o kredyt hipoteczny należy do niego dołączyć także dokumenty dotyczące nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka, która jest zabezpieczeniem kredytu. Należy więc dołączyć odpis z księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku każdego rodzaju kredytu niezbędny jest także dokument, który potwierdza tożsamość osoby składającej wniosek o udzielanie kredytu. Koniecznie powinien to być dokument ze zdjęciem. Wybierając się do oddziału banku koniecznie więc należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Czasem banki wymagają dwóch dokumentów tożsamości; tym drugim może być paszport lub prawo jazdy.

Droga do otrzymania kredytu może być czasem bardzo długa. Wypełniając wniosek o kredyt rolniczy należy pamiętać, aby informacje w nim zawarte były zgodne z prawdą. Nie opłaca się kłamać, fałszować zaświadczeń, gdyż grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez akademiarolnika.pl – blog specjalizujący się w tematyce finansów rolniczych.

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. kusy6 pisze:

    Ciekawy i merytoryczny artykuł. Dzisiejsze rolnictwo opiera się głównie na kredytach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *