Jak poprawić płynność finansową firmy?

[REKLAMA]

Zwłaszcza dzisiaj, kiedy wiele firm na rynku ma problemy finansowe, zdarza się, że nasz kontrahent nie jest w stanie uregulować faktury. Niestety, nie każda firma może pozwolić sobie na zatory w płatnościach, a więc nawet jedna czy dwie nieopłacone faktury mogą postawić firmę ją na krawędzi upadku, a przynajmniej wpędzić ją w poważne problemy. Sprawdzamy, jak można w takiej sytuacji poprawić płynność finansową. Okazuje się, że przedsiębiorca postawiony w takiej sytuacji wcale nie musi liczyć na litość drugiej strony, nie trzeba też sporów sądowych.

Czym jest płynność finansowa firmy?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym w ogóle jest płynność finansowa firmy. Tak więc w najprostszym tłumaczeniu jest to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania bieżących zobowiązań płatnych do 1 roku. Jednocześnie firma o dobrej płynności finansowej jest w stanie realizować zakupy wszelkiego rodzaju towarów i usług. Jeżeli płynność finansowa jest w jakiś sposób zaburzona, firma nie może dalej funkcjonować, ponieważ brakuje jej środków do wywiązywania się zawartych umów i opłacania faktur.

Co jest najgorsze, firma postawiona w takiej sytuacji szkodzi nie tylko sobie, ale też podmiotom, z którymi współpracuje. Problem ten jest tym większy, im mniej znacząca jest firma, która nie otrzymała należności za wystawione faktury. Takie podmioty mogą bardzo łatwo i szybko utracić płynność, przez co zostaną postawione na skraju bankructwa.

Jak poprawić płynność finansową?

Na całe szczęście jest kilka sposobów na to, aby poprawić płynność finansową. Bardzo popularne jest tzw. finansowanie faktur. Mamy do czynienia z takim procesem, jeżeli decydujemy się na finansowanie FV przez faktora jeszcze zanim upłynie termin ich płatności. Z tej usługi korzystają podmioty, które nie otrzymały jeszcze należności za wystawione faktury, a mają problemy finansowe.

Większy problem jest jednak w sytuacji, kiedy kontrahent nie dokonał zapłaty, mimo iż termin płatności za fakturę dawno minął. W tym przypadku poszkodowani przedsiębiorcy powinni zdecydować się przede wszystkim na tzw. faktoring wymagalnościowy, szerzej opisany na stronie usługodawcy takich usług – PragmaGO: https://pragmago.pl/porada/jak-wykorzystac-przeterminowane-faktury-i-poprawic-plynnosc-finansowa/.

Co nie jest bez znaczenia, do faktoringu zgłosić można już pojedyncze umowy. Jest to kluczowe zwłaszcza w przypadku mniejszych firm. Przedsiębiorca otrzyma w ten sposób środki finansowe i będzie mógł dalej funkcjonować na rynku.

Korzyści dla obydwu stron

Wydaje się, że faktoring wymagalnościowy to rozwiązanie korzystne dla obydwu stron. Przede wszystkim jest to usługa stanowiąca zabezpieczenie dla firmy. Oprócz tego wspiera ona relację między stronami transakcji – dostawcą oraz odbiorcą. Jeżeli kontrahent nie jest w stanie rozliczyć się za wystawioną fakturę, firma z nim współpracująca i tak otrzyma należne jej środki ze strony faktora. Podmioty z problemami finansowymi, które nie mają jak opłacić faktur, otrzymują więc niezbędny w tym momencie czas. Druga strona transakcji pozyskuje w ten sposób środki na dalszą działalność.

Bezsprzecznie jest to usługa ciekawa i warta bliższej uwagi. Wydaje się, że w ten sposób łatwiej załagodzić spory na linii odbiorca – dostawca. Jako że często zwłaszcza mniejsze firmy są bagatelizowane przez większe podmioty, obecność faktora może zapobiegać sytuacjom, w których ci więksi uchylają się od spłaty zobowiązania na rzecz drobnych przedsiębiorstw.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *