Faktoring czy kredyt?

[REKLAMA]

Faktoring to główna alternatywa dla pożyczek bankowych. Wbrew pozorom jest to łatwiejszy sposób niż kredyt, jeśli chcemy uzyskać środki na bieżące funkcjonowanie, realizację planów inwestycyjnych czy spłatę zaległych zobowiązań.

Podstawową różnicą między kredytem a faktoringiem jest sposób dysponowania pozyskanymi środkami. Kredytem można sfinansować jedynie te działania, które z punktu widzenia banku są uzasadnione. Analiza przedsiębiorcy dokonywana jest na podstawie jego przeszłości wraz z uwzględnieniem wartości aktualnie posiadanych przez niego dóbr, takich jak nieruchomości czy sprzęt. Z kolei w przypadku faktoringu, to wyłącznie firma decyduje na jaki cel zostaną przeznaczone środki. Faktor nie ingeruje w działania firmy i to jak rozdysponuje otrzymane środki

Dwa sposoby finansowania

W przypadku kredytu stroną dominującą jest bank. Nie tylko określa on warunki kredytu, ale również uprawiony jest do kontroli jego wykorzystania. Ponadto uzależnia on jego przyznanie od zdolności kredytowej.

Kredyt obrotowy jest kredytem krótkoterminowym, który służy przedsiębiorcom do  finansowania bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, sprzedażą czy procesem rozliczeń pieniężnych.

Natomiast istotą faktoringu jest krótkoterminowe finansowanie kredytu kupieckiego przez faktora. Może nim być specjalistyczna firma faktoringowa, jak również bank. Faktoring polega na wykupie krótkoterminowych wierzytelności przedsiębiorstw przed terminem ich zapadalności za określonym wynagrodzeniem. Często faktor świadczy przedsiębiorstwom także dodatkowe usługi, takie jak pomoc prawna.

Business team working at office desk and analyzing financial reports, finance and accounting concept, top view

Im więcej szczegółów tym więcej różnic

Faktoring wyróżnia się nie tylko pełną  dowolnością w wyborze celu na jaki przeznaczymy otrzymane pieniądze. Faktor – w odróżnieniu do banku, przekazuje gotówkę, ale bierze także odpowiedzialność za przejęte przez siebie należności. O tym czy jest to cała odpowiedzialność, czy częściowa decyduje to, czy zdecydowaliśmy się na faktoring pełny. Obowiązki faktora nie kończą się jednak wraz z przekazaniem środków. Jego zadania to między innymi:

  • Przekazanie środków;
  • Przejęcie zarządzania wierzytelnościami, weryfikacja kontrahentów, monitorowanie spłat i jeśli jest taka potrzeba – windykacja;
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności odbiorcy (w przypadku pełnego faktoringu).

Podczas udzielania kredytu, dla banku ważna jest przeszłość przedsiębiorstwa. Natomiast dla faktora ważna jest wizja rozwoju firmy. Tymczasem dynamicznie rozwijające się firmy mogą mieć problemy z finansowaniem swoich potrzeb, ponieważ zapotrzebowanie na kapitał obrotowy rośnie wraz z szybko wrastającą sprzedażą. W tej sytuacji warto skorzystać z faktoringu.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *