Etapy windykacji

[REKLAMA]

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest na pewno pracą, która daje nam poczucie niezależności.

We własnej firmie pracujemy na swój zysk a nie na zysk szefa. Jednak każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że własna firma to nie tylko przyjemności. Nie wszyscy klienci liczą się z koniecznością zapłaty za zakupione usługi czy towary. W takim przypadku powinno się ściągnąć dług od kontrahenta. Jest to tak zwana windykacja, która działa na podstawie obowiązującego prawa. Warto spróbować odzyskać należne pieniądze poprzez jedną z metody windykacji niż darować klientowi własne pieniądze.

Pierwszy krok do windykacji to kontrola płatności. Jeżeli nie otrzymaliśmy opłaty w ciągu trzech miesięcy od terminu płatności, powinniśmy zareagować. Jest to dość młody dług, dlatego należy rozpocząć pierwszą windykację, która pomoże odzyskać nasze należności.

Metody windykacji

Jak możemy odzyskać dług? Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której musimy ubiegać się nasze należności, możemy spróbować jednej z poniższych metod.

Windykacja polubowna – polega na motywowaniu dłużnika do spłaty należności lub podjęcia negocjacji w sprawie spłaty długu. Ta metoda nie opiera się na czynnościach prawnych. Należy podjąć próby kontaktu z wierzycielem, poinformować go o długu oraz kolejnych krokach i konsekwencjach w przypadku niespłacenia należności. Takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Do plusów zalicza niskie koszty i brak konfliktów z dłużnikami, do minusów – możliwy brak reakcji ze strony kontrahenta.

Windykacja sądowo-egzekucyjna –  polega na uzyskaniu prawomocnego wyroku, który daje możliwość pomocy ze strony komornika. Daje to możliwość ściąganie należności z majątku dłużnika. W tej windykacji stosuje się pozwy, wezwania do zapłaty, skierowania sprawy do komornika. Zaletą tej metody jest przerwanie biegu przedawnienia. Wadą jest wysoki koszt i konflikt z kontrahentem. W porównaniu do windykacji polubownej, windykacja sądowo-egzekucyjna jest bardziej skuteczna.

Windykacja samodzielna – można przeprowadzić ją w formie polubownej jak i sądowo-egzekucyjnej, z tą różnicą że dokonuje się jej samodzielnie. Wiąże się to z poświęceniem swojego czasu, wieloma czynnościami, których trzeba dokonać oraz regularnym kontaktem z dłużnikiem. Zaletą jest budowa wizerunku jako przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie nie zawsze oznacza pogorszenie relacji z dłużnikiem.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *