Elterngeld, czyli zasiłek wychowawczy, jak uzyskać?

Elterngeld to jedno z niemieckich świadczeń rodzinnych. Zasiłek wychowawczy to pomoc finansowa przyznawana rodzicom na utrzymanie najmłodszych dzieci i opiekę nad nimi. Wsparcie ze strony państwa ma pomóc opiekunom, by ci nie musieli skupiać się równocześnie na pracy zawodowej. Sprawdź, co przepisy prawa mówią o zasiłku wychowawczym i jakie warunki musisz spełnić, żeby go uzyskać.

Zasiłek wychowawczy w Niemczech – jakie warunki trzeba spełnić?

Co do zasady, podstawowym wymogiem, który należy spełnić w celu uzyskania Elterngeld jest konieczność zamieszkiwania lub stałego pobytu na terenie Niemiec. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, które umożliwiają pobieranie świadczenia przez osoby, które nie mieszkają w Niemczech. Są to między innymi osoby, które:

  • są zatrudnione w Niemczech i wykonują swoją pracę w delegacji za granicą,
  • posiadają obywatelstwo niemieckie i pracują w organizacjach międzynarodowych (np. Unia Europejska) bądź w dyplomacji.

Poza tym istnieją wymogi dotyczące Elterngeld odnoszące się dzieci: dziecko musi mieszkać z osobą, która składa wniosek o zasiłek. Świadczenie może zostać przyznane także osobom, które nie są prawnymi opiekunami małoletniego, ale jest spełniona jedna z poniższych przesłanek:

  • wobec dziecka zaplanowana jest adopcja,
  • dziecko jest dzieckiem partnera życiowego,
  • trwa proces uznania ojcostwa,
  • rodzice dziecka nie mogą się nim opiekować z powodu choroby, ciężkiego upośledzenia, bądź śmierci (w takich przypadkach Elterngeld przysługuje członkom rodziny o pokrewieństwie do trzeciego stopnia).

Kolejnym warunkiem jest samodzielne wychowywanie dziecka, tzn. musi się ono znajdować pod opieką rodziców. Ponadto:

  • Rodzic nie może wykonywać pracy na pełny etat – oznacza to pracę, która zajmuje więcej niż 30 godzin tygodniowo. W zakres pracy na pełen etat nie wchodzi praca wykonywana w ramach wykształcenia zawodowego (Berufsausbildung), a także praca opiekuna/opiekunki do dzieci we własnym domu (Tagesmutter), kiedy pod opieką wnioskodawcy znajduje się nie więcej niż pięcioro dzieci.
  • Rodzic nie może przekroczyć granicy zarobkowej – zarobki obojga rodziców nie mogą przekroczyć kwoty 500.000 euro. Analogicznie – jeśli dziecko jest wychowywane tylko przez ojca lub matkę, wynagrodzenie jednego rodzica nie może przekroczyć 250.000 euro w roku kalendarzowym poprzedzającym narodziny dziecka.

Ile wynosi zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Wysokość zasiłku wychowawczego oblicza się na podstawie dochodu netto, który dany rodzic uzyskał w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka. W obliczeniach nie uwzględnia się okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego (Mutterschaftsgeld) oraz okresu, podczas którego matka osiągała niższe dochody z powodu ciąży, np. choroby związanej z ciążą. W takich wypadkach uwzględnia się zarobki uzyskiwane w miesiącach poprzedzających okresy, w których wystąpiły szczególne sytuacje. Do kwoty dochodu nie wlicza się także dodatkowych świadczeń, takich jak zasiłek dla bezrobotnych czy stypendium.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *