Czym zajmuje się inwestor zastępczy?

[REKLAMA]

Termin inwestor zastępczy dla wielu osób brzmi dość enigmatycznie. Okazuje się zaś, że najczęściej jest to osoba fizyczna, choć czasami może to być również firma. Czym najczęściej się on zajmuje? Najogólniej mówiąc, do zadań inwestora zastępczego należy reprezentowanie interesów inwestora podczas trwania całego procesu inwestycyjnego.

Co na temat inwestorów zastępczych mówią przepisy prawne?

Bardzo często wykonywanie konkretnych zawodów jest w jakiś sposób uregulowane prawnie. Okazuje się jednak, że w przepisach prawnych powszechnie obowiązujących brak jest legalnej definicji inwestora zastępczego. Brakuje również ustaw, w których znajdowałyby się zapisy dotyczące statusu inwestora zastępczego oraz zakresu jego obowiązków czy uprawnień.

Polska Norma z 25 kwietnia 2000 roku jest tak naprawdę jedynym dokumentem, w którym znajdziemy informacje na temat inwestorów zastępczych. W Polskiej Normie zaznaczono, że inwestor zastępczy to nic innego jak pewna jednostka organizacyjna, która działa w imieniu osoby zamawiającej. Oczywiście jej działalność ma charakter odpłatny. Warto zaznaczyć, że inwestorzy zewnętrzni zawsze odpowiadają za koordynację inwestycji przed swoim zleceniodawcą.

Co należy do obowiązków inwestora zastępczego?

Okazuje się, że inwestor zastępczy wykonuje najczęściej zadania, do których zobligowany jest inwestor finansujący daną inwestycję. Aby więc móc określić obowiązki, które należą do inwestora zastępczego, należy zwrócić uwagę na ustawę zwaną Prawem Budowlanym. W artykule 18 wspomnianego powyżej aktu prawnego wyszczególnione zostały podstawowe i najważniejsze obowiązki inwestora, a więc również inwestora zastępczego. Należą do nich przede wszystkim: opracowanie projektu budowlanego, wykonanie oraz odbiór robót budowlanych, a także zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika.

Inwestor zastępczy będzie również odpowiedzialny za występowanie w imieniu osoby zatrudniającej go przed organami administracji publicznej. Warto jednak zaznaczyć, że wymienione w Prawie Budowlanym obowiązki inwestora zastępczego to przykład katalogu otwartego, a nie zamkniętego. Z tego też względu można wysnuć wniosek, że obowiązków inwestora jest zdecydowanie więcej.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Jak wynika z powyższych rozważań, każdy inwestor może poświęcić inwestorowi zastępczemu dosyć szeroki zakres obowiązków.  Aby jednak możliwe było świadczenie usług przez inwestora zastępczego, koniecznie jest sporządzenie odpowiedniej umowy. Praca inwestora zastępczego należy zatem do bardzo odpowiedzialnych zajęć. Nie jest ona wcale mniej skomplikowana od pracy inwestora.

Czy jest to zajęcie opłacalne? Z całą pewnością tak. Warunki finansowe należy jednak uzgodnić już na samym początku spisywania umowy z inwestorem. Należy również mieć na uwadze to, aby wyjaśniać wszelkie nieporozumienia na bieżąco. Na kłótniach między inwestorem a inwestorem zastępczym może bowiem poważnie ucierpieć cały proces inwestycyjny. Mowa tu przede wszystkim o kosztach finansowych.

Artykuł powstał we współpracy z Flize-gres.pl

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *