Co warto wiedzieć o kredytach studenckich?

[REKLAMA]

W dzisiejszych czasach studenci starają się pogodzić studia z pracą, co nie jest niestety łatwym zadaniem.

Z tego też względu coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się pożyczki studenckie, które skierowane są przede wszystkim dla tych studentów, którzy są najbiedniejsi i nie stać ich na opłacenie wszystkich kosztów związanych z nauką. Czym jednak charakteryzują się takie kredyty i kto tak naprawdę może się zdecydować na jego zaciągnięcie?

Kto może uzyskać kredyt studencki?

Kredyt studencki to rodzaj zobowiązania, który udzielany jest zarówno studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych zgodnie z Ustawą o pożyczkach i kredytach studenckich. O taki kredyt mogą starać się osoby, które uczą się zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych, jednak tylko w sytuacji, gdy studia zostały rozpoczęte przed ukończeniem przez nich 25 roku życia.

Czym tak naprawdę są kredyty studenckie?

Kredyt studencki może zostać udzielony na okres nie dłuższy niż okres studiów i wypłacany jest w ratach, a nie w całej kwocie. Obecnie raty takiego kredytu mają wysokość 600 zł miesięcznie. Pieniądze wypłacane są tylko w trackie trwania roku akademickiego, czyli przez 10 miesięcy. Aby jednak środki były wypłacane, każdy student zobowiązany jest do dostarczenia potwierdzenia pobierania nauki i w trakcie np. przerwania studiów środki pieniężne nie są już wypłacane.

Spłata kredytów studenckich

Najważniejszą cechą kredytów studenckich jest to, iż ich spłata rozpoczyna się dopiero po dwóch latach od dnia zakończenia studiowania. Warto przy tym podkreślić fakt, iż okres spłaty takiego zobowiązania jest dwa razy dłuższy niż okres otrzymywania środków pieniężnych. Jeśli chodzi natomiast o odsetki od takiego kredytu, to obciążają one studenta dopiero w momencie rozpoczęcia spłaty zaciągniętego zobowiązania. W wyjątkowych istnieje możliwość umorzenia części kredytu, jednak warunkiem koniecznym jest ukończenie studiów w grupie 5% najlepszych studentów. Zastanawiając się nad wysokością odsetek, warto wiedzieć o tym, iż stanowi je połowa stopy redyskonta weksli, co oznacza, iż nie są one zbyt wysokie. Taki kredyt w porównaniu z innymi dostępnymi kredytami jest zatem niezwykle korzystny.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *