Wypchana kieszeń - dostatnie życie Blog

0

Złoto Antypodów, czyli australijska seria monet bulionowych

Również i na tym kontynencie od kilku dekad pojawia się numizmat o przeznaczeniu lokacyjnym. Choć gwoli ścisłości, lepiej chyba powiedzieć: pojawiają się, bo Perth Mint słynie z dostarczania wielu jakościowych edycji. Wiele z nich cieszy się szeroką rozpoznawalnością. W tym tekście zajmiemy...

0

Drukarnia Wrocław – profesjonalne plakaty i kalendarze dla Twojej firmy

W obecnych czasach jedną z najskuteczniejszych form promocji firmy jest reklama, do której wykorzystuje się różnorodne materiały reklamowe. Jednymi z nich są plakaty oraz kalendarze, które stanowią nie tylko element promocyjny, ale także są bardzo praktycznymi oraz estetycznymi gadżetami. Z poniższego artykułu dowiesz się, dlaczego warto zdecydować...

0

Serie monet bulionowych, emitowane za Oceanem

Również tam trend produkcji kruszcu inwestycyjnego w tej właśnie postaci, jest dość mocno widoczny. Następne kilka akapitów poświęcimy więc tym właśnie seriom. Przynajmniej w teorii, wydawać by się mogło, że pierwszym krajem, który postawił na emisję monet bulionowych na terenie Ameryki Północnej, jest...

0

Monety lokacyjne, jakie emituje się w Europie

Tak jak w przypadku innych zakątków świata, produkcja tego typu inwestycyjnego kruszcu, odbywa się również w państwach Starego Kontynentu. Następne kilka akapitów poświęcimy więc najbardziej znanym europejskim seriom takich monet. Do tego grona bez żadnych wątpliwości zaliczyć można rodzimą edycję....

0

Zastosowanie muru oporowego przy budowie domu

W cza­sie budowy domu bar­dzo duże zna­cze­nie mają ele­menty zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzeni zewnętrz­nej, które powin­ni­śmy w spo­sób har­mo­nijny i prak­tyczny dosto­so­wać do jego bryły. Jed­nym z takich ele­men­tów jest mur opo­rowy, który jest bar­dzo popu­larny w budow­nic­twie indy­wi­du­al­nym. Przezna­cze­nie murów opo­rowych Głów­nymi...